Rezervácia dráhy

4 Bowlingové dráhy

12 € / hodina

prenájom dráhy pre 8 hráčov

Mantinelová dráha

Čerstvá pizza

Oslavy a eventy

Otváracie hodiny 19.11 - 24.11

Utorok: 19.00 -24.00

Streda: 16.00 -23.00

Štvrtok: 16.00 -23.00*

           *18.00 – 20.00 uzavretá spoločnosť    

Piatok: 15.30 – 18.00 uzavretá spoločnosť

             18.00 - 24.00 pre verejnosť

Sobota: 16.00 - 22.00

Nedeľa: 13.00 - 20.00

 

mimo otváracích hodín otvorené len pri objednávke vopred

Pravidlá

Jedna partia bowlingu sa skladá z 10 hier. Každá hra sa skladá z dvoch hodov, okrem prípadu, keď je prvým hodom zrazených všetkých 10 kolkov. Pokiaľ v jednej hre zrazíte oboma hodmi dohromady 0 až 9 kolkov, získavate za každý zrazený kolok 1 bod. Pokiaľ v jednej hre zrazíte oboma hodmi dohromady 10 kolkov, získavate 10 bodov plus bonifikáciu, ktorá je rovná počtu bodov dosiahnutých prvým hodom v nasledujúcej hre. Ak zrazíte v jednej hre prvým hodom všetkých 10 kolkov, získavate 10 bodov plus bonifikáciu, ktorá je rovná počtu bodov dosiahnutých oboma hodmi v nasledujúcej hre. Ak dosiahnete SPARE v poslednej 10 hre, máte nárok na jeden dodatkový hod. Ak dosiahnete v poslednej hre STRIKE, získavate 2 dodatkové hody.

Výhodné balíčky

TOP VIRTUÁLNA PREHLIADKA