Rezervácia dráhy

4 Bowlingové dráhy

9,90 € / hodina

prenájom dráhy pre 8 hráčov

Mantinelová dráha

Čerstvá pizza

Oslavy a eventy

 

 

 

Otváracie hodiny 

Pondelok: 18:00 - 21:00

Utorok: 18:00 - 21:00

Streda: 18:00 - 21:00

Štvrtok: 18:00 - 21:00

Piatok: 18:00 - 21:00

Sobota: 18:00 - 21:00

Nedeľa: 18:00 - 21:00

mimo otváracích hodín otvorené len pri objednávke vopred

Mimoriadna ponuka!

1 hodina hry bowlingu  ... 9,90€

Pravidlá

Jedna partia bowlingu sa skladá z 10 hier. Každá hra sa skladá z dvoch hodov, okrem prípadu, keď je prvým hodom zrazených všetkých 10 kolkov. Pokiaľ v jednej hre zrazíte oboma hodmi dohromady 0 až 9 kolkov, získavate za každý zrazený kolok 1 bod. Pokiaľ v jednej hre zrazíte oboma hodmi dohromady 10 kolkov, získavate 10 bodov plus bonifikáciu, ktorá je rovná počtu bodov dosiahnutých prvým hodom v nasledujúcej hre. Ak zrazíte v jednej hre prvým hodom všetkých 10 kolkov, získavate 10 bodov plus bonifikáciu, ktorá je rovná počtu bodov dosiahnutých oboma hodmi v nasledujúcej hre. Ak dosiahnete SPARE v poslednej 10 hre, máte nárok na jeden dodatkový hod. Ak dosiahnete v poslednej hre STRIKE, získavate 2 dodatkové hody.

TOP VIRTUÁLNA PREHLIADKA